Cennik

Array

Usługa

Cena

Wykonujący

Czas trwania

Uwagi


Wizyta pierwszorazowa

200 zł

specjalista psychiatra

40 minut

Dla postawienia diagnozy może być konieczna więcej niż 1 wizyta pierwszorazowa (diagnostyczna).

W przypadku terapii osób z zaburzeniami odżywiania tylko wizyta diagnostyczna.

Ten typ wizyty obejmuje wystawienie zaświadczenia -  prosimy o informację na początku wizyty. Do końca sierpnia 2021 - 150 zł.

Wizyta kolejna

150 zł

specjalista psychiatra

20 minut

Po wizycie pierwszorazowej lub kontynuacja leczenia u tego samego lekarza.

Wizyta kolejna nie obejmuje wydania zaświadczeń, aby otrzymać zaświadczenie należy wybrać wizytę pierwszorazową


Psychoterapia

150 zł

psychoterapeuta

50 minut

Forma psychoterapii zależnie od wskazań:

- psychodynamiczna

-behawioralno - poznawcza

- uzależnień

.

Usługa

Cena

Wykonujący

Czas trwania

Uwagi

Porada dla rodziny

150 zł

specjalista psychiatra

40 minut

W przypadku porady on - line należy  przesłać 24 godziny przed umówioną poradą potwierdzenie przelewu (plik pdf) na  na mail sekretariat@cnt.info.pl

Login Skype: sekretariat_2291

Psychoterapia on - line

150 zł

psychoterapeuta

50 minut

W przypadku psychoterapii on - line należy  przesłać 24 godziny przed umówioną poradą potwierdzenie przelewu (plik pdf) na  na mail sekretariat@cnt.info.pl

Login Skype: sekretariat_2291

Wizyta domowa 

350 zł

specjalista psychiatra

40 minut + czas dojazdu

 Na ten moment tylko w Kłodzku oraz miejscowościach w bezpośrednim sąsiedztwie Kłodzka. Wymagana wcześniejsza opłata (rezygnacja możliwa do poprzedzającego dnia roboczego) Umówienie tego typu wizyt wyłącznie za pomocą rejestracji telefonicznej.Nie konsultujemy osób, które nie zgadzają się na badanie i nie są o nim poinformowane.

Usługa

Cena

Wykonujący

Czas trwania

Uwagi 

Badanie pamięci 

150zł

psycholog

50 minut

Montrealska skala oceny funkcji poznawczych (MoCA) w diagnozowaniu choroby Alzheimera oraz innych typów otępień.

MMPI

300 zł

psycholog

 50 minut

Ocena osobowości. Koszt obejmuje krótkie spotkanie przed wypełnieniem formularza przez pacjenta celem wytłumaczenia zasad badania, analiza wyniku przez psychologa, krótkie spotkanie celem przekazania wniosków.

Triada organiczna 

200 zł 

psycholog

50 minut

Bateria 3 testów mająca na celu określenie obecności uszkodzenia tkanki mózgowej przez róznororodne procesy chorobowe

Usługa

Cena

Wykonujący 

Czas

Uwagi

Badanie intelektu

250 zł

psycholog

120 minut 

Badanie ilorazu inteligencji (IQ)  testem Wechslera 

Psychoedukacja

100 zł

psycholog

50 minut

Prowadzone przez psychologa mającego doświadczenie w edukowaniu chorych oraz ich rodzin.

Wydanie recept 

50 zł

lekarz

O minut

Dla pacjenta pozostającego w stałej terapii, który jest w stabilnym stanie - do oceny przez lekarza. Nie ma możliwości wydania recepty więcej niż 1 raz (jednorazowo pomiędzy wizytami).