Cennik

Usługa

Cena

Wykonujący

Czas trwania

Uwagi


Wizyta pierwszorazowa

150 zł

specjalista psychiatra

40 minut

Dla postawienia diagnozy może być konieczna więcej niż 1 wizyta pierwszorazowa (diagnostyczna).

W przypadku terapii osób z zaburzeniami odżywiania tylko wizyta diagnostyczna.

Ten typ wizyty obejmuje wystawienie zaświadczenia -  prosimy o informację na początku wizyty.

Wizyta kolejna

120 zł

specjalista psychiatra

20 minut

Po wizycie pierwszorazowej lub kontynuacja leczenia u tego samego lekarza.

Wizyta kolejna nie obejmuje wydania zaświadczeń, aby otrzymać zaświadczenie należy wybrać wizytę pierwszorazową


Psychoterapia

100 zł

psychoterapeuta

50 minut

Forma psychoterapii zależnie od wskazań:

- psychodynamiczna

-behawioralno - poznawcza

- uzależnień

.

Usługa

Cena

Wykonujący

Czas trwania

Uwagi

Porada dla rodziny

100 zł

specjalista psychiatra

20 minut

W przypadku porady on - line należy  przesłać 24 godziny przed umówioną poradą potwierdzenie przelewu (plik pdf) na  na mail sekretariat@cnt.info.pl

Login Skype: sekretariat_2291

Psychoterapia on - line

100 zł

psychoterapeuta

50 minut

W przypadku psychoterapii on - line należy  przesłać 24 godziny przed umówioną poradą potwierdzenie przelewu (plik pdf) na  na mail sekretariat@cnt.info.pl

Login Skype: sekretariat_2291

Wizyta domowa 

300 zł

specjalista psychiatra

40 minut + czas dojazdu

Zależy to od możliwości czasowych specjalisty - prosimy o bezpośredni kontakt mailowy z wybranym psychiatrą (adresy mailowe w zakładce "Zespół"). Nie konsultujemy osób, które nie zgadzają się na badanie i nie są o nim poinformowane.