Profesjonaliści

Paweł Chludziński

specjalista psychiatra

Kontakt: p.chludzinski@cnt.info.pl

Jako psychiatra pracuje od 2004 roku, zdobywając doświadczenia poprzez pracę w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, Centrum Psychoprofilaktyki i Psychoedukacji, domach pomocy społecznej, LuxMed.

Zajmowałem się osobami cierpiącymi na zaburzenia odżywiania,  z podwójną diagnozą, zaburzeniami lękowymi, otępieniem, psychozami, depresją.

Od 2009 roku prowadzę indywidualną praktykę lekarską, współpracuję z Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania, a od 2015 roku pełnię obowiązki ordynatora Oddziału Psychiatrycznego ZOZ w Kłodzku.

Szczególne zainteresowanie zawodowe kieruję do zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia), psychofarmakoterapii (zastosowanie leków w psychiatrii).

Wojciech Idczak

specjalista psychiatra

Kontakt: w.idczak@cnt.info.pl

Jestem absolwentem Akademii Medycznej we Wrocławiu. Po zakończeniu studiów rozpocząłem specjalizację z zakresu psychiatrii, którą ukończyłem w 2009 roku.

Dotychczas miałem przyjemność pracować na wielu oddziałach psychiatrycznych: psychiatrii ogólnej, psychiatrii sądowej, oddziałach schorzeń psychosomatycznych. Udzielałem świadczeń medycznych w poradniach zdrowia psychicznego oraz domach opieki nad osobami starszymi, zdobywając doświadczenie w diagnostyce i leczeniu zaburzeń psychicznych osób dorosłych.

Ukończone szkolenie z zakresu terapii behawioralno - poznawczej pozwoliło mi także na pracę z pacjentami jako psychoterapeuta prowadząc terapie indywidualne.

Maciej Jędrych

specjalista psychiatra

Kontakt: m.jedrych@cnt.info.pl

Jestem absolwentem I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Doświadczenie zawodowe zdobywałem głównie w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu gdzie pracowałem na oddziałach całodobowych, oddziałach dziennych i poradni konsultacyjnej. Pracowałem także w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, oraz w Centrum Neuropsychiatrii Neuromed.

W roku 2015 zdałem egzamin specjalizacyjny w dziedzinie psychiatrii.Od 2012 roku prowadzę indywidualną praktykę lekarską, a od 2016 roku pełnię obowiązki ordynatora Oddziału Psychiatrycznego o Podstawowym Stopniu Zabezpieczenia ZOZ w Kłodzku

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem różnorodnych zaburzeń psychicznych – m. in. zaburzeń nerwicowych, depresyjnych, lękowych, obsesyjno-kompulsyjnych, dwubiegunowych, otępiennych, snu oraz psychoz.

Kamil Pasierb

lekarz rezydent w dziedzinie psychiatrii

Kontakt: k.pasierb@cnt.info.pl

Ukończyłem Śląski Uniwersytet medyczny na wydziale lekarskim w Katowicach. Od 2021 roku pracuje jako lekarz na Oddziale Psychiatrii Ogólnej w Kłodzku, od 2022 roku przyjmuje pacjentów w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego.

Jestem otwarty na naukę i nieustannie poszerzam swoją wiedzę, aktywnie uczestnicząc w kursach, szkoleniach i konferencjach, aby zapewnić najwyższą jakość opieki. W trakcie wizyty poświęcam czas na wyjaśnienia pacjentom ich stanu zdrowia, sposobów leczenia oraz potencjalnych skutków ubocznych stosowanej farmakoterapii. W mojej ocenie edukacja pacjenta, a często także rodziny i opiekunów chorego odgrywa ważną role w procesie zdrowienia.

Olha Kusnir psychiatra

Olha Kusznir

lekarz psychiatra

Kontakt: olha.kushnir@cnt.info.pl

Jestem absolwentką Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego im.D.Halickiego. Po zakończeniu studiów rozpoczęłam specjalizację z zakresu psychiatrii, którą ukończyłam w 2013 roku.

Dotychczas miałam przyjemność pracować na wielu oddziałach psychiatrycznych Lwowskiego Obwodowego Klinicznego Szpitalu Psychiatrycznego: oddziału psychoneurologicznego, psychiatrii ogólnej, oddziału stanów kryzysowych, oddziału leczenia przymusowego chorych psychicznie. Udzielałam świadczeń medycznych w poradniach zdrowia psychicznego, zdobywając doświadczenie w diagnostyce i leczeniu różnorodnych zaburzeń psychicznych osób dorosłych.

W 2022 roku uzyskałam na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im.Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy uznanie dyplomu za równoważny nadawanym przez polskie uczelnie.Aktualnie pracuję na Oddziale Psychiatrii Ogólnej w Kłodzku.

W trakcie wykonywanych obowiązków jestem lekarzem sumiennym z bogatym warsztatem diagnostycznym oraz merytorycznym. W pracy staram się nawiązać prawidłowy kontakt zachowując przy tym właściwy dystans i obiektywizm. Wykazuje się dużym zaangażowaniem, rzetelnością i odpowiedzialnością dbając o wysoki standard i jakość świadczących przez siebie usług.

Weronika Mazurek lekarz psychiatra

Weronika Mazurek

psychiatra - lekarz rezydent

Kontakt: weronika.mazurek@cnt.info.pl

Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii, absolwentka  Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego. Podczas realizowanego przeze mnie stażu specjalizacyjnego stale pogłębiam  swoją wiedzę z dziedziny psychiatrii uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach. Aktualnie pracuję na Oddziale Psychiatrii Ogólnej w Kłodzku. Stawiam na współpracę z pacjentem, dokładność, zaangażowanie, co jest podstawą sukcesu terapii. Moim celem zawsze jest poprawa jakości i komfortu życia pacjenta. W swojej codziennej praktyce bardzo ważna jest dla mnie intymność, szczera rozmowa, dokładny wywiad, poszanowanie oraz moje pełne skoncentrowanie na problemie pacjenta.

Ewa Suszycka - Sycz

psycholog/psychoterapeuta

Kontakt: e.suszycka@cnt.info.pl

Jestem psychologiem i psychoterapeutą Poznawczo-Behawioralnym nr 603. Kurs psychoterapii ukończyłam w SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie (pod kierunkiem dr Ewy Pragłowskiej i dr Agnieszki Popiel).

Dyplom magistra psychologii uzyskałam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Ukończyłam również Studia Podyplomowe w zakresie pomocy psychologicznej z dziedziny seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierownictwem prof. Mari Beisert. Ostatnio ukończyłam Letni Kurs Terapii Schematów organizowany w Warszawie.

Nieustannie staram się podnosić swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach i kursach dotyczących psychoterapii, diagnostyki psychologicznej oraz psychiatrii. Jestem również pod stałą superwizją.
Należę do Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo- Behawioralnej.

Ewa Kulczak - Porochnawiec - psycholog, terapeuta uzależnień

Ewa Kulczak - Porochnawiec

psycholog/psychoterapeuta

Kontakt: e.kulczak@cnt.info.pl;

Jestem dyplomowanym psychologiem i certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień. Głównie zajmuję się wykonywaniem pełnej diagnostyki psychologicznej dotyczącej: funkcjonowania intelektualnego, cech osobowości, procesów poznawczych, otępienia (np. osobom kierowanym przez lekarzy psychiatrów, neurologów, różne instytucje). Oferuję również pomoc w zakresie psychoterapii uzależnień oraz psychoedukacji osób chorych psychicznie i ich rodzin (posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami chorymi psychicznie, w której skupiam się na działaniach psychoedukacyjnych, współpracy z rodzinami).

Marta Sawicka

psychoterapeuta

Kontakt: m.sawicka@cnt.info.pl;

Dyplom magistra pedagogiki zdobyłam w Wyższej Szkole pedagogiki w Zielonej Górze. Posiadam certyfikat Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych uprawniający do pracy z osobami uzależnionymi i zagrożonymi uzależnieniem. Liczne kursy i szkolenia w zakresie pomocy osobom będącym w kryzysie. Pracowałam w Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Stroniu Śląskim, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kłodzku, w Rodzinach Zastępczych, w Zespole Szkół w Stroniu Śląskim. W swojej dwudziestoletniej praktyce w indywidualnej pracy z klientem, jestem wierna terapii humanistyczno-egzystencjalnej, stawiającej człowieka w centrum. Zapewniam akceptację, empatię oraz autentyczność. Podejście egzystencjalne związane jest z takimi pojęciami jak; poczucie sensu życia, wolność, śmierć, izolacja. Interesuję się napięciami jakie zbieramy w ciele, dlatego jestem też instruktorem jogi, jogi śmiechu i licznych technik relaksacyjnych, pozwalających uwalniać napięcia.

Estera Cholewa

psychoterapeuta

Kontakt: e.cholewa@cnt.info.pl;

Nazywam się Estera Cholewa. Z wykształcenia jestem psychologiem (specjalność kliniczna), oligofrenopedagogiem i psychoterapeutą poznawczo- behawioralnym. Swoją działalność praktyczną rozpoczęłam jeszcze podczas studiów magisterskich uczestnicząc w licznych stażach: m.in. na Oddziale Psychiatrii Ogólnej i Sądowej o Podstawowym Stopniu Zabezpieczenia w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłodzku oraz w Pracowni Terapii w Kłodzku. Jako absolwentka studiów magisterskich z zakresu psychologii doświadczenie zawodowe zdobywałam w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi oraz w Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej-Oddział dla osób przewlekle psychicznie chorych. Kolejnym krokiem jaki podjęłam na rzecz rozwoju zawodowego było uczestnictwo w czteroletnich studiach podyplomowych w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Podczas studiów doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Poradni specjalistycznej w Kamieńcu Ząbkowickim, w Klinice Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz na Oddziale Psychiatrii Ogólnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłodzku. Uczestniczę w wielu konferencjach, szkoleniach oraz warsztatach. Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Agata Stupak

psychoterapeuta

Kontakt: a.stupak@cnt.info.pl;

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Jako psychoterapeutka stale poszerzam swoje kompetencje i obecnie jestem w procesie certyfikacji 4-letniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej SWPS we Wrocławiu. Ukończyłam również podyplomowe studia z zakresu psychodietetyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Doświadczenie zdobywałam pracując w Wojewódzkim Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim. Aktualnie pracuje w Poradni Psychologicznej w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II w Polanicy Zdrój. Współpracuję między innymi z pacjentami objętymi programem kompleksowej opieki specjalistycznej chirurgicznego leczenia otyłości, pacjentami z programu KOS-Zawał. Pracuję również na Oddziale Medycyny Paliatywnej oraz Hospicjum Domowym.

W trakcie konsultacji za najważniejsze uważam stworzenie akceptującej i bezpiecznej relacji. Do każdej osoby podchodzę z empatią, życzliwą ciekawością i uważnie podążam za klientem, by w pełni zgłębić potrzeby oraz trudności, których doświadcza.